Bremžu šķidrums [Mazda]


Kāpēc nepieciešams mainīt bremžu šķidrumu?

Bremžu šķidrums ar laiku uzsūc mitrumu, kas savukārt veicina:

- vārīšanās temperatūras samazināšanos - bremžu šķidrumam ir jābūt ar augstu vārīšanās temperatūru, pretējā gadījumā bremžu šķidrums sāks vārīties, veidojot tvaiku, kas radīs līdzīgu efektu kā neatgaisota bremžu sistēma - nospiežot bremžu pedāli bremžu sistēmā neveidosies pietiekams spiediens, lai apstādinātu automašīnu. Jo augstāks mitruma procents ir bremžu šķidrumā, jo zemāka būs bremžu šķidruma vārīšanās temperatūra. Piemēram, pie 2-3% mitruma vārīšanās temperatūra pazeminās no 30 līdz 50 grādiem.

- viskozitātes pasliktināšanos - lai bremžu sistēma darbotos nevainojami, bremžu šķidrumam ir jāsaglabā konstantu viskozitāti plašā temperatūru diapazonā, ieskaitot ļoti zemas temperatūras. Sevišķi svarīga šī īpašība ir bremžu sistēmām ar bremžu pretbloķēšanas sistēmām (ABS) un stabilitātes kontrolēm (ESP);

- korozijas veidošanos - bremžu šķidrumam ir jāpasargā bremžu sistēmas elementus no korozijas veidošanās un jāsaeļļo bremžu sistēmas kustīgās daļas, tā sastāvā ir piedevas, kas veic šo funkciju. Savukārt augsts mitruma procents mazina šo piedevu efektivitāti un veicina korozijas veidošanos bremžu sistēmā.

 

Cik bieži būtu vēlams mainīt bremžu šķidrumu?

Bremžu šķidrumu būtu ieteicams mainīt ik pēc 2 gadiem.

Vadoties pēc mitruma procentiem, bremžu šķidrumu būtu ieteicams mainīt, kad mitruma procentuālais daudzums sasniedzis 3%.

Savukārt bremžu šķidruma mitruma koncentrāciju, līmeni un noplūdes bremžu sistēmā būtu ieteicams pārbaudīt katrā tehniskajā apkopē vai vismaz vienreiz gadā.